Skip to main content

Usluge

Internet prezentacije

Jednostavne, lake i brze internet prezentacije rade se u Wordpress CMS sistemu koji je lak za editovanje sadržaja i korisnicima koji nisu do sada imali priliku da koriste.

Primeri prezentacija:

fml.rs (vizuelno atraktivan sajt)
soba207.rs (dvojezični sajt)
bdvending.rs (prezentacija)

Internet portali

Internet portali

Primeri prezentacija:

pravda.rs ( )
kcnonline (portal sa više gradova kao posebnih sajtova)